Lettergrootte veranderen

Wachttijden

Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. Als u voorkeur heeft voor locatie of u wilt deelnemen aan dagactiviteiten/dagopvang zijn er geen wachttijden en kunt u altijd bij ons terecht. Heeft u wel een voorkeur voor een locatie? Dan kan het zijn dan u enige tijd moet wachten voordat de gewenste plaats beschikbaar is. In overleg met het Zorgservicebureau kunnen we u in dat geval tijdelijk een plaats aanbieden in een van onze andere locaties.

In onderstaand overzicht vindt u onze gemiddelde wachttijden en het aantal wachtende cliënten per locatie aangegeven. Deze worden eens per maand berekend. De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen, waardoor de wachttijd oploopt of vermindert. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor een cliënt hoe lang hij/zij gemiddeld genomen moet wachten.

Wij maken een onderscheid tussen:
- actiefwachtende cliënten;
   dit zijn cliënten die zo spoedig mogelijk opgenomen dienen te worden.
- wenswachtende cliënten;
   dit zijn cliënten waar geen opname urgentie bij aanwezig is.

Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met het Zorgservicebureau.

locatie

gemiddelde wachttijd

aantal actief wachtende cliënten

aantal wens wachtende cliënten

Casa Bonita somatiek

  1 maand

0

0

Casa Bonita psychogeriatrie

  geen wachttijd

0

0

Casa Bonita Koningsbeek

  geen wachttijd

0

0

Locatie Twello

  geen wachttijd

0

0

Heerenhof  

  2 maand

0

1

Pachterserf

  geen wachttijd

0

0

Randerode somatiek             

 1 maand

0

1

Randerode psychogeriatrie

  geen wachttijd

0

0

De Viermaster

  6 maand

0

4

De Windkanter

  geen wachttijd

0

0

Woonhaven 

  geen wachttijd

0

0

Zonnehuis somatiek   

  5 maand

0                                                    

6

 

Zonnehuis psychogeriatrie

  geen wachttijd

0

0

De Vier Dorpen 

 5 maand

0

6

Verpleegunits:

   locatie

    gemiddelde wachttijd

aantal actief wachtende cliënten

aantal wens wachtende cliënten

Assenrade

       18 maand

   0

3

Avondzon

        geen wachttijden

   0

0

Deuderick

       geen wachttijd

   0

1

Weber            

        geen wachttijd  

   0

1

 

Dagactiviteit:

locatie

gemiddelde wachttijd

aantal actief wachtende cliënten

aantal wens wachtende cliënten

Afasiecentrum Apeldoorn ßèta

geen wachttijden

0

0

De Barnte

geen wachttijden

0

0

De Botter

geen wachttijden

0

0

DemenTalent

geen wachttijden

0

0

Dagactiviteit Ouderen
in het Zonnehuis

geen wachttijden

0

0

Dagactiviteit Randerode

geen wachttijden

0

0

Dagopvang:

locatie

gemiddelde wachttijd

aantal actief wachtende cliënten

aantal wens wachtende cliënten

Het Anker in Mandala

geen wachttijden

0

0

De Korenschoof in
De Vier Dorpen

geen wachttijden

0

0

 

Zorg aan huis:

locatie

gemiddelde wachttijd

aantal actief wachtende cliënten

aantal wens wachtende cliënten

Mandala
wijk Orden

geen wachttijden

0

0

Sprenkelaarshof

geen wachttijden

0

0

De Spreng:
Vanwege de specifieke zorg aan terminale cliënten is de wachtlijst sterk wisselend. Voor informatie over opname in de Spreng kunt u dagelijks contact opnemen met ons Zorgservicebureau (055 549 52 49).

 

Laatst bijgewerkt  19-08-2019