Lettergrootte veranderen

Afdeling Zwaanspreng

Afdeling Zwaanspreng is een dubbelzorg afdeling, dit houdt in dat op deze afdeling zorg wordt geleverd aan cliënten met een lichamelijke en psychische aandoening; een verstoring van het geestelijk evenwicht door het ziekteproces. De afdeling biedt plaats aan maximaal 36 cliënten. De afdeling heeft een prettige woonomgeving waar wij zorg- en begeleiding bieden die specifiek is afgestemd op deze doelgroep.

Zwaanspreng is gesitueerd op de 2e verdieping van Winkewijert het Geriatrisch Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe en heeft een eigen ingang. Iedere cliënt heeft een eigen eenpersoonskamer die ingericht is met een bed en een kast en welke toegang geeft tot de sanitaire ruimte. In overleg mag er eigen klein meubilair en persoonlijke spullen geplaatst worden. Er is een centrale huiskamer waar de cliënten kunnen verblijven en waar meerdere malen per week activiteiten verzorgd worden. 

Begeleiding / dagprogramma

Dagelijks bieden wij een dagprogramma waarin structuur centraal staat, afgestemd op de groep cliënten en de vraag en wens van ieder individu. Ondanks de aanwezige beperkingen is het belangrijk dat cliënten een zinvolle dagbesteding krijgen waarbij zij zichzelf nuttig voelen en waarin zij hun kwaliteiten kwijt kunnen.  De activiteitenbegeleiding bespreekt de activiteiten met de cliënt, zodat een passende dag invulling geboden wordt.

Zorg

Dagelijks bieden onze gespecialiseerde ziekenverzorgenden en -verpleegkundigen zorg- en begeleiding. Met een vast dagprogramma bieden wij cliënten structuur. Zorg- en begeleiding worden zoveel mogelijk afgestemd op de individuele wens en behoefte. Met meer dan zorg omringd!

In de eerste periode na opname zal met alle betrokkenen (cliënt/naastbetrokkenen en hulpverleners) worden bekeken wat precies het probleem is en in welke richting oplossingen gezocht kunnen worden.

Zorggemeenschap

Zorggemeenschap binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken betekent dat we samen met onze cliënten en naastbetrokkenen zorgen voor een evenwichtige leefomgeving waarin geborgenheid en veiligheid centraal staan. Dit samenspel leidt tot meer begrip en hechtere banden tussen de cliënt, naastbetrokkenen, vrijwilligers en medewerkers. Samen met de eerste contactpersoon maken we afspraken over invulling van de rol van naastbetrokkenen.

Contact en informatie

Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het Zorgservicebureau via telefoonnummer 055 - 549 52 49