Lettergrootte veranderen

Naar het verpleeghuis

"Verhuizen naar een verpleeghuis vond ik erg moeilijk, maar eigenlijk voelde ik mij snel thuis door de fijne verzorging en behandeling op maat."

Als het thuis echt niet meer gaat en u heeft 24 uur per dag verpleging, behandeling en begeleiding nodig, dan kunt u op één van onze verpleegafdelingen komen wonen of in Heerenhof waar u een eigen appartement heeft.

De nadruk ligt vooral op het verbeteren of in stand houden van uw eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We proberen het leven zo normaal mogelijk te laten doorgaan, ondanks uw opname. Hierbij zijn huiselijkheid, gezelligheid, veiligheid, nuttige tijdbesteding en het scheppen en behouden van sociale contacten belangrijk. Wij stimuleren u om alles wat u zelf nog kunt ook zelf te doen.

U houdt zelf de regie over uw leven. Vanuit onze deskundigheid zullen wij u hierbij helpen, adviseren en ondersteunen.

Vraaggericht

Het uitgangspunt voor zorg, het wonen en welzijn op de afdeling is vraaggericht. Dit houdt in dat wij u zo goed mogelijk ondersteunen en helpen om uw leven vorm te geven op de manier die u zelf wenst, ondanks ziekte, handicap of ouderdom. U houdt zoveel mogelijk zelf de regie.

Locaties

U kunt in verschillende locaties terecht als u een plek in een verpleeghuis zoekt namelijk:

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via (055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).