Lettergrootte veranderen

Tijdelijk zorg nodig?

"Ik wist niet wat de beste oplossing was voor mijn toekomst. Door een kortdurende opname is mijn situatie goed in kaart gebracht en werd duidelijk dat ik het beste een plek kon zoeken in een verzorgingshuis."

Soms is tijdelijk verblijf in het verpleeghuis nodig, bijvoorbeeld om te kijken hoe het in de toekomst verder gaat. Soms is het nodig om de mantelzorg even de zorg uit handen te nemen. Wij bieden verschillende vormen van tijdelijke opvang aan. 

Tijdelijke opvang voor observatie en diagnostiek

Als u tijdelijk bij ons wordt opgenomen voor observatie en diagnostiek, betekent dit dat u voor een korte periode wordt opgenomen om te zoeken naar een passende oplossing voor de toekomst. Uw situatie is dan niet acuut, zoals bij een crisis-opname, maar er zijn wel problemen waardoor de huidige situatie niet voortgezet kan worden.

De periode dat u bij ons verblijft gebruiken we om te kijken naar uw toekomstmogelijkheden. Samen bekijken we wat de problemen zijn en wat de beste oplossing is. Een tijdelijke opname voor observatie en diagnostiek duurt meestal maximaal zes weken. In uitzonderlijke situaties kan dit worden verlengd tot maximaal twaalf weken.

Vakantieopname

Een vakantie-opname is een eenmalige, tijdelijke opname in het verzorgings- of verpleeghuis, waardoor de thuissituatie tijdelijk ontlast wordt. Een vakantie-opname bootst de thuissituatie zoveel mogelijk na, biedt geen extra medische behandeling of therapieën en duurt maximaal vier weken.

Interval-opname

Als u regelmatig voor een bepaalde periode bij ons verblijft, noemen we dit een interval-opname. U verblijft dan regelmatig voor een aantal dagen/weken in het verpleeghuis of verzorgingshuis. Meestal om de thuissituatie te ontlasten. U ontvangt dezelfde zorg die u in de thuissituatie zou ontvangen, dus geen extra medische hulp vanuit het verpleeghuis. Een interval-opname duurt maximaal vier weken per keer.

Nachtopvang

Als u tijdelijk nachtopvang nodig heeft, kunt u ook terecht op een afdeling binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken. U verblijft hier dan enkel tijdens de nacht, omdat dit in de thuissituatie tijdelijk niet mogelijk is.
Overdag gaat u naar huis of bezoekt u een locatie voor dagactiviteiten. Nachtopvang duurt maximaal 18 nachten per maand.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via (055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).