Lettergrootte veranderen

Met spoed zorg nodig?

"Ik viel en kon ineens niets meer, gelukkig was er per direct plaats in Casa Bonita en kon ik van daaruit zoeken naar een permanente oplossing."

Soms is opname ineens nodig. Bijvoorbeeld door het wegvallen van de mantelzorger of het onverwacht verergeren van uw klachten waardoor het blijven in de thuissituatie niet langer verantwoord is. Bij lichamelijke grondslag van uw klachten, heeft Randerode ruimte voor u op een speciale afdeling waar in principe altijd plek is.  Bij dementie is crisisopvang voor u beschikbaar in Casa Bonita. Deze afdelingen hebben een regionale functie voor crisisopvang.

Een crisisopname duurt maximaal 14 dagen. In deze dagen proberen we de situatie weer in evenwicht te brengen en de oorzaak van de crisis helder te krijgen en zo mogelijk te verhelpen. Binnen uiterlijk drie maanden wordt het vervolg duidelijk. Dit kan terugkeer naar huis zijn, maar ook bijvoorbeeld opname in een verzorgings- of verpleeghuis.

Aanmelden

Aanmelden voor crisisopvang wordt altijd via uw huisarts geregeld. U kunt zich niet zelf aanmelden.