Lettergrootte veranderen

Wonen op een verpleegafdeling

"De afdeling van mijn vader is gezellig. Er is altijd wel een maatje voor een praatje en in huis worden vaak leuke activiteiten georganiseerd. "

Als het thuis echt niet meer gaat kunt u in één van onze verpleeghuizen of verpleegunits terecht. U kunt hierbij kiezen voor een traditionele verpleegafdeling of voor kleinschalig wonen.

Voordelen van een traditionele verpleegafdeling

Een 'traditionele' woonafdeling voor mensen met dementie kenmerkt zich door wat grotere afdelingen. Er zijn vaak meerdere huiskamers en er zijn meerdere medewerkers aanwezig. In het verpleeghuis zijn de arts en de behandelaren in de buurt.

Een traditionele afdeling is vaak levendig en er worden veel activiteiten georganiseerd. Uiteraard bent u vrij om hieraan deel te nemen. Een traditionele verpleegafdeling is vaak gehuisvest in een grootschalig verpleeghuis of verzorgingshuis met veel voorzieningen waar u en uw familie gebruik van kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een restaurant of grand café, een schoonheidssalon of een klein winkeltje.

Aandachtspunten

Naast de voordelen van een traditionele verpleegafdeling, zijn ook hier wat aandachtspunten te benoemen. Door de grootschaligheid zijn er meerdere medewerkers verbonden aan de afdeling, maar u heeft een vaste medewerker die uw belangen behartigt.

Daarnaast kennen verpleegafdelingen in het verpleeghuis vaker tweepersoonskamers.  

Met oog voor het individu

In onze zorg voor mensen met dementie, werken wij met respect voor de cliënt als individu. Dat betekent dat wij kijken naar de cliënt als persoon, zijn levensloop en zijn sociaal netwerk.

We begeleiden de cliënt bij gevoelens ten gevolge van het dementeringsproces, zoals angst, boosheid en verdriet, maar ook vreugde en blijdschap. Wij hanteren waar passend de belevingsgerichte begeleiding, waarbij we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, waardoor het gevoel van welbevinden wordt vergroot.

Waar mogelijk ondersteunen we de cliënt in het nemen van eigen regie, waar nodig nemen wij over of zorgen wij voor behandeling. Vanuit de zorggemeenschap, zorgen we samen we met de cliënt, zijn of haar naastbetrokkenen, medewerkers en vrijwilligers voor een evenwichtige leefomgeving waar geborgenheid en veiligheid centraal staan.

Locaties

Voor wonen op een verpleegafdeling kunt u terecht in: