Lettergrootte veranderen

Ondersteuningsgroep dementie

Als uw partner, vader of moeder, broer of zus als gevolg van dementie wordt opgenomen in het verpleeghuis is dat een ingrijpende gebeurtenis. Voor zowel de cliënt als voor diegene die de zorg als het ware “uit handen” moet geven verandert er veel. Naast de emoties die een opname oproept zijn er ook praktische zaken die de aandacht vragen:

  • Wat kan ik nog betekenen voor de betrokkene?
  • Was de opname echt nodig?
  • Wat moet ik regelen met de gemeente en de belastingdienst?
  • Hoe zal het ziektebeeld verlopen?
  • Hoe ga ik om met de verzorgenden die de zorg overnemen?

Het is belangrijk om emoties, vragen en problemen die vaak spanningen oproepen, te kunnen delen met anderen.

Gespreksgroep dementie

Samen met het Netwerk Dementie en in samenwerking met Atlant Zorggroep zijn we de Ondersteuningsgroep Dementie gestart. Een lotgenoten contactgroep waarbij u kunt praten met anderen die in een vergelijkbare situatie zijn beland en uw problemen herkennen.

De gespreksgroep biedt ondersteuning door deskundigen die bekend zijn met dementie, zorg voor dementerenden en consequenties van de opname.

In overleg met de gespreksleider worden de onderwerpen bepaald die speciale aandacht vragen.

Download hier de brochure 'Ondersteuningsgroep Dementie' voor meer informatie.

Aanmelden en inlichtingen

Netwerk Dementie Oost-Veluwe
Sportlaan 2
7312 TV Apeldoorn
055 – 357 94 30
(dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur)