Lettergrootte veranderen

Wonen in een kleinschalige woonvorm

"De rust, de vertrouwde gezichten, de privacy, maar ook de grote betrokkenheid van onze familie; kleinschalig wonen past echt bij mijn moeder."

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u in één van onze verpleeghuizen terecht. Naast traditionele verpleegafdelingen, kunt u ook kiezen voor kleinschalig wonen, dit is een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.

In een kleinschalige woonvoorziening woont u in een groep van zes tot acht mensen met dementie. Samen met hen vormt u een huishouden. De medewerkers zijn ook onderdeel van dit huishouden. Zij sluiten in hun ondersteuning en zorgverlening zoveel mogelijk aan bij uw eigen leefstijl en voorkeuren. Net als thuis staat de huiskamer centraal.

Voordelen van kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen kent een aantal grote voordelen. Door het samenleven in een kleine groep kennen cliënten elkaar en de medewerkers snel. Dit zorgt voor een groot gevoel van vertrouwdheid en veiligheid. Ook hebben alle cliënten een eigen slaapkamer, wat zorgt voor veel privacy. De dagen kennen een duidelijke structuur met herkenbare activiteiten zoals tafeldekken, opruimen of de krant lezen.

Aandachtspunten

Naast veel voordelen, zijn er ook enkele aandachtspunten als u voor kleinschalig wonen kiest. Zo komt het stuk welzijn van de cliënten met name voor rekening van de familie en vrienden. Dit betekent dat er weinig activiteiten worden aangeboden door de medewerkers. Er wordt hiermee een stuk inbreng en tijdsinvestering van familie en naasten verwacht.

Met oog voor het individu

In onze zorg voor mensen met dementie, werken wij met respect voor de cliënt als individu. Dat betekent dat wij kijken naar de cliënt als persoon, zijn levensloop en zijn sociaal netwerk.

We begeleiden de cliënt bij gevoelens ten gevolge van het dementeringsproces, zoals angst, boosheid en verdriet, maar ook vreugde en blijdschap. Wij hanteren waar passend de belevingsgerichte begeleiding, waarbij we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, waardoor het gevoel van welbevinden wordt vergroot.

Waar mogelijk ondersteunen we de cliënt in het nemen van eigen regie, waar nodig nemen wij over of zorgen wij voor behandeling. Vanuit de zorggemeenschap, zorgen we samen we met de cliënt, zijn of haar naastbetrokkenen, medewerkers en vrijwilligers voor een evenwichtige leefomgeving waar geborgenheid en veiligheid centraal staan.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via (055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).