Lettergrootte veranderen

Dementie: zorg en behandeling

Wij bieden zorg en behandeling in alle stadia van dementie. Kunt u nog thuis wonen maar heeft u thuiszorg nodig? Wilt u enkele dagdelen per week werken aan het vertragen van het dementieproces? Bent u op zoek naar lotgenotencontact? Of lukt het thuis niet meer en zoekt u een plek in het verpleeghuis? Wij bieden u de zorg en behandeling die u nodig heeft op de plek die het beste bij u past!

Lees hier de visie op zorg aan mensen met dementie.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Wij werken met gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van Parkinson, wond- en decubitusbehandeling en stomazorg.

Bewust gebruik psychofarmaca

De projectgroep ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’  zorgt ervoor dat we bewust omgaan met psychofarmacagebruik. Door oneigenlijk gebruik af te bouwen, vergroten we de kwaliteit van het leven van cliënten. Deze kennis is goed om met elkaar te delen. Tijdens een inspiratiesessie wisselden ruim 90 zorgprofessionals verhalen en tips uit, bekijk hier het filmpje:


Casemanager: uw persoonlijke wegwijzer

Er is een groot aanbod aan zorg en behandeling. Soms is het lastig zelf uw weg te vinden. Vanuit het Netwerk Dementie stellen wij daarom casemanagers beschikbaar. Een casemanager is een vast contactpersoon die u in een zo vroeg mogelijk stadium informatie over dementie geeft en doorverwijst naar verschillende zorg- en dienstverlenende instanties. Daarnaast kan hij of zij als vraagbaak fungeren. 

Bij het loket van het Netwerk Dementie kunt u een aanvraag voor een casemanager doen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Ook als u niet zelf getroffen bent door dementie maar uw partner, broer zus of goede vriend, is het omgaan met bijvoorbeeld een opname vaak lastig. Daarvoor hebben wij vanuit het Netwerk Dementie en in samenwerking met Atlant Zorggroep de Ondersteuningsgroep Dementie opgezet. Daarnaast kunt u als mantelzorger ook een beroep doen op de specialistische kennis van onze ergotherapeuten of psychologen.

Met oog voor het individu

In onze zorg voor mensen met dementie, werken wij met respect voor de cliënt als individu. Dat betekent dat wij kijken naar de cliënt als persoon, zijn levensloop en zijn sociaal netwerk.

We begeleiden de cliënt bij gevoelens ten gevolge van het dementeringsproces, zoals angst, boosheid en verdriet, maar ook vreugde en blijdschap. Wij hanteren waar passend de belevingsgerichte begeleiding, waarbij we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt, waardoor het gevoel van welbevinden wordt vergroot.

Waar mogelijk ondersteunen we de cliënt in het nemen van eigen regie, waar nodig nemen wij over of zorgen wij voor behandeling. Vanuit de zorggemeenschap, zorgen we samen we met de cliënt, zijn of haar naastbetrokkenen, medewerkers en vrijwilligers voor een evenwichtige leefomgeving waar geborgenheid en veiligheid centraal staan.