Lettergrootte veranderen

Afdeling Groenendaal

Deze afdeling is speciaal voor jonge mensen met dementie. Er is plek voor twaalf cliënten met de diagnose dementie op jonge leeftijd. Het gaat globaal om mensen die voor hun 65ste jaar de diagnose dementie hebben gekregen. De nieuwe afdeling heeft een prettige woonomgeving waar wij zorg- en begeleiding bieden die specifiek is afgestemd op deze doelgroep.

Groenendaal is gesitueerd op de begane grond van verpleeghuis Randerode en heeft een eigen ingang. Indien gewenst is er geen direct contact tussen onze oudere verpleeghuiscliënten en de cliënten die op deze afdeling verblijven. Iedere cliënt heeft een eigen éénpersoonskamer die ingericht is met een bed en een kast. In overleg kan dit aangevuld worden met eigen klein meubilair en persoonlijke spullen. De gesloten afdeling is ruim van opzet, zo hebben onze cliënten voldoende bewegingsvrijheid. De afdeling geeft toegang tot een eigen tuin waar cliënten het hele jaar gebruik van kunnen maken. Twee modern ingerichte huiskamers bieden elk plaats aan zes cliënten. Een kleinere huiskamer biedt de mogelijkheid voor cliënten en naasten om zich terug te trekken. Tevens is er een recreatieruimte waar gebruik gemaakt kan worden van fitnessapparatuur en van een Wii-spelcomputer.  

Deze afdeling bevindt zich in locatie Randerode.

Ook is er dagactiviteit DemenTalent.

Begeleiding / dagprogramma

Dagelijks bieden wij een dagprogramma waarin structuur centraal staat, afgestemd op de groep cliënten en de vraag en wens van ieder individu. Ondanks de aanwezige beperkingen is het belangrijk dat cliënten een zinvolle dagbesteding krijgen waarbij zij zichzelf nuttig voelen en waarin zij hun kwaliteiten kwijt kunnen. De aangeboden activiteiten hebben voornamelijk een actief karakter. Werken in de tuin en buiten wandelen behoren tot de mogelijkheden. Verder zal er geregeld gekookt worden waarbij het bereiden van de maaltijd één van de activiteiten is. De activiteitenbegeleiding bespreekt de activiteiten met de cliënt, zodat een passende dag invulling geboden wordt.

Zorg

Dagelijks bieden onze gespecialiseerde ziekenverzorgenden en -verpleegkundigen zorg- en begeleiding. Met een vast dagprogramma bieden wij cliënten structuur. Zorg- en begeleiding worden zoveel mogelijk afgestemd op de individuele wens en behoefte. Met meer dan zorg omringd!

Zorggemeenschap

Zorggemeenschap binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken betekent dat we samen met onze cliënten en naastbetrokkenen zorgen voor een evenwichtige leefomgeving waarin geborgenheid en veiligheid centraal staan. Dit samenspel leidt tot meer begrip en hechtere banden tussen de cliënt, naastbetrokkenen, vrijwilligers en medewerkers. Samen met de eerste contactpersoon maken we afspraken over invulling van de rol van naastbetrokkenen.

Begeleiding, mantelzorg en netwerk rondom de client

Zorggroep Apeldoorn en omstreken begeleidt u en uw naasten zo goed mogelijk in het omgaan met het dementeringsproces. Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden om ondersteuning te zoeken:
www.netwerkdementie.nl

www.jongdementerend.nl 

Contact en meer informatie

Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het Zorgservicebureau via telefoonnummer 055 - 549 52 49