Lettergrootte veranderen

Dagactiviteiten kunnen u helpen

"Door de combinatie van specifieke therapie en de dagstructuur, merk ik dat ik zelfs dingen weer kan die al weken niet meer lukten."

Als u thuis woont en behoefte heeft aan behandeling door meerdere disciplines, kunt u bij het CIZ een indicatie aanvragen voor dag-activiteiten. De behandelaren op de dagactiviteit werken intensief samen onder de verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde.

Het team bestaat uit Specialist Ouderengeneeskunde, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, een psycholoog, een diëtist en een maatschappelijk werker. De therapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet. U blijft onder behandeling van uw eigen huisarts en neuroloog.

Tijdens uw bezoek aan de dagactiviteit ondersteunen wij u in het zoveel mogelijk zelfstandig én veilig te (blijven) functioneren. Er wordt rekening gehouden met uw beperkingen, terwijl we ons richten op het ontdekken en benutten van uw mogelijkheden. Als dat kan worden behandelingen aangeboden in groepen. Mensen ontdekken het beste hun mogelijkheden in contact met anderen die in eenzelfde situatie verkeren. Tussen de behandelafspraken door, neemt u met lotgenoten deel aan activiteiten die uw therapieprogramma ondersteunen.

NB. Op de dagactiviteit van Randerode kunt u ook terecht voor (maatwerk) dagbesteding. Hiervoor heeft u een passende indicatie nodig van het WMO-loket van de gemeente. Het doel van dagbesteding is het verzorgen van een zinvolle dagbesteding, in een veilige omgeving, die rekening houdt met uw beperkingen. We richten ons op het ontdekken en benutten van uw mogelijkheden. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat uw mantelzorger wordt ontlast, zodat hij/zij zo lang mogelijk voor u kan blijven zorgen. U neemt deel aan activiteiten met lotgenoten.

Gespecialiseerde dagbactiviteiten en (maatwerk) dagbesteding voor mensen met de ziekte van Parkinson bieden wij bij dagactiviteit Randerode

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via
(055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).