Lettergrootte veranderen

Hoe kan de Specialist Ouderengeneeskunde u helpen?

De Specialist Ouderengeneeskunde (voorheen: verpleeghuisarts) is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken is één Specialist Ouderengeneeskunde aanvullend opgeleid voor de Ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Hiermee is specifieke kennis en ervaring aanwezig over de diverse problemen die voorkomen bij Parkinson/ parkinsonisme en de verschillende soorten medicatie en behandelingen die ingezet kunnen worden. Met name de combinatie van meerdere ziektebeelden en hoe verschillende medicijnen op elkaar effect hebben, heeft de aandacht van de Specialist Ouderengeneeskunde. Daarnaast is hij expert in het meeluisteren en denken met u en uw naasten om u voor te bereiden op veranderingen op de langere termijn en het goed blijven invullen van de zorg. Onze gespecialiseerd Specialist Ouderengeneeskunde is aangesloten bij ParkinsonNet.

De Specialist Ouderengeneeskunde kan op woonafdelingen worden betrokken bij de behandeling en zorgverlening als u komt wonen in het verpleeghuis. Hij biedt zijn expertise aan om de afdelingsarts te ondersteunen een passend (medisch) beleid met u te bepalen. Ook in een later stadium kan de afdelingsarts de Specialist Ouderengeneeskunde in consult roepen om samen te overleggen.

Op de dagactiviteit van Randerode is de Specialist Ouderengeneeskunde de vaste afdelingsarts voor bezoekers met Parkinson. Hij heeft een adviserende rol en werkt hiertoe intensief samen met therapeuten vanuit het multidisciplinair consultatieteam Parkinson en met de neurologen en Parkinson-verpleegkundigen van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. De betrokken huisarts en neuroloog blijven de behandelend artsen van de bezoekers van de dagactiviteit.

Ook huisartsen in de regio Apeldoorn en omstreken kunnen gebruik maken van de expertise op het gebied van Parkinson van onze Specialist Ouderengeneeskunde. In een gezamenlijk consult kan de specialist de huisarts adviseren en ondersteunen.

Meer informatie over de Specialist Ouderengeneeskunde:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Behandel- en Expertisecentrum op telefoonnummer (055) 549 51 32.