Lettergrootte veranderen

Wat kan de maatschappelijk werker voor u betekenen?

"Als je de diagnose krijgt, hoe moet je daar dan mee verder? Ik zeg altijd: ‘Parkinson heb je met z’n tweeën.’ Samen met mijn vrouw moeten we er mee leren leven."

Parkinson of Parkinsonisme raakt niet alleen degene die de diagnose heeft gekregen, maar alle mensen die om deze personen leven en werken. Maatschappelijk werk is op dit psychosociale aspect van Parkinson gericht. Wat betekent het om Parkinson te hebben en wat zijn de gevolgen van de ziekte op psychisch en sociaal vlak? De maatschappelijk werken helpt bij het verwerken en het proberen te accepteren van deze gevolgen. Of het nu gaat om de impact op de relatie met partner, kinderen of sociaal netwerk, de draagkracht van de mantelzorger(s) of om praktische problemen. U kunt met uiteenlopende vragen een beroep op maatschappelijk werk doen en als een vraag of probleem niet door hen kan worden opgelost, verwijzen we door naar een andere vorm van hulpverlening.

Binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken maakt maatschappelijk werk deel uit van het interne zorgaanbod op de dagactiviteit of de woonafdelingen. Momenteel is het voor ons nog niet mogelijk om u te begeleiden terwijl u nog thuis woont en geen dagactiviteit bezoekt.

Meer informatie over maatschappelijk werk:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Behandel- en Expertisecentrum op telefoonnummer (055) 549 51 32.