Lettergrootte veranderen

Specialisten in de ziekte van Parkinson

Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) hebben wij veel kennis en kunde in huis voor behandeling van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Van individuele therapie of dagactiviteiten tot passende verpleging in het verpleeghuis. Ons multidisciplinair consultatieteam (MCT) met gespecialiseerde behandelaars en verpleegkundigen is inzetbaar op iedere locatie én deels bij u thuis om u te helpen bij uw hulpvragen. Heeft u de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, dan bent u voor de beste specialistische en multidisciplinaire zorg bij ons aan het juiste adres.

Ook wanneer u thuis woont en logopedie, ergotherapie, fysiotherapie of dieetadvisering nodig hebt, kunt u bij onze professionals terecht. Bij ons in de behandelruimte of bij u thuis. Door onze intensieve onderlinge samenwerking behoort ook een combinatie van therapieën tot de mogelijkheden en zijn de verschillende therapieën binnen uw behandeling altijd goed op elkaar afgestemd. Lees via onderstaande links meer informatie over de expertise van deze verschillende professionals.

Wanneer u de dagactiviteiten bezoekt of wanneer u verblijft binnen ZGA e.o. kunnen naast een gespecialiseerd psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige en Specialist Ouderengeneeskunde aansluiten bij het behandelteam. Hieronder vindt u welke expertise deze professionals toevoegen aan uw behandeling.

N.B. Wanneer in de tekst gesproken wordt over (mensen met) de ziekte van Parkinson, wordt ook Parkinsonisme bedoeld.

Mogelijkheden voor zorg en behandeling als u thuis woont:
Mogelijkheden voor zorg en behandeling als u in één van onze locaties verblijft:

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Wij werken met gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van Parkinson, wond- en decubitusbehandeling en stomazorg.