Lettergrootte veranderen

Revalidatie na een operatie van knie/heup/schouder

Stel u valt en heeft uw heup gebroken. U wordt in het ziekenhuis geopereerd en wilt daarna natuurlijk zo snel mogelijk weer naar huis. Wij bieden u revalidatie, bijvoorbeeld in Winkewijert, het Geriatrisch Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe, tijdens dagactiviteiten, maar ook via individuele therapie afgestemd op uw eigen hersteldoelen.

Mogelijkheden voor zorg en behandeling als u in één van onze locaties verblijft:
Mogelijkheden voor zorg en behandeling als u thuis woont:

Visie op Geriatrische revalidatie- en herstelzorg

Geriatrische revalidatie- en herstelzorg, kortweg GRZ genoemd, volgt veelal na een opname in het ziekenhuis en/of vanuit de thuissituatie. Voor de revalidatie cliënt c.q. revalidant staat zijn of haar zorgvraag revalidatievraag centraal bij de invulling van de zorg- en dienstverlening.
GRZ vindt plaats in een therapeutisch klimaat met in de praktijk bewezen zorg- en behandelprogramma’s. Revalideren vanuit het therapeutische klimaat houdt in dat alle betrokkenen, dus ook de revalidant en zijn/haar naasten/mantelzorgers samen werken aan het herstel, dit staat altijd in het teken op terugkeer naar huis en/of aangepaste woonvorm.      
Zorggroep Apeldoorn e.o. biedt GRZ aan in een servicegerichte, prettige en veilige omgeving. Winkewijert, het nieuwe Geriatrische Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe is ingericht volgens de principes van het zogenaamde "healing environment", waarbij inrichting, uitstraling en beleving in bijdragen aan het revalidatie- en herstelproces. Meer informatie

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Wij werken met gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van Parkinson, wond- en decubitusbehandeling en stomazorg.