Lettergrootte veranderen

Revalideren in het Geriatrisch Revalidatie- en Herstelcentrum

"Doordat alles wat ik deed tijdens mijn verblijf in het teken stond van mijn revalidatie, kon ik zelfs eerder naar huis dan verwacht."

Als u een beroerte of hersenbloeding heeft gehad en de behandeling in het ziekenhuis is afgerond, breekt vaak een periode van intensieve revalidatie aan. Wij bieden u deze specialistische revalidatie in het Geriatrisch Revaldatie- en herstelcentrum Oost-Veluwe

Uw verblijf in het revalidatiecentrum is altijd gericht op terugkeer naar de thuissituatie. In de eerste week stellen we samen met u en uw mantelzorger(s) de behandeldoelen vast. U en uw mantelzorger(s) hebben een actieve rol in uw revalidatieproces. U wordt tijdens uw verblijf ondersteund door een multi-disciplinair zorg- en behandelteam. Uw eerst verantwoordelijk verzorgende/ verpleegkundige is uw aanspreekpunt. De specialist ouderengeneeskunde is altijd verantwoordelijk voor medische begeleiding.

We werken nauw samen met de afdeling neurologie van het Gelre ziekenhuis, ViaReva revalidatiegeneeskunde en thuiszorg Vérian in de CVA-keten regio Apeldoorn

Therapeutisch klimaat: "Handen op de rug"

Op onze afdelingen heerst een zogeheten revalidatie- en herstelklimaat. Voortdurend staat uw revalidatie centraal. Alles is er op gericht ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer op een verantwoorde wijze zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het motto voor zorgmedewerkers en behandelaars hierbij is; 'Handen op de rug', wat u zelf kunt doen, laten we u zelf doen.

U traint de voor u belangrijke handelingen, zoals u zelf te verplaatsen, aan te kleden en activiteiten te ondernemen. Ook de therapieën zijn volledig afgstemd op wat u wilt leren. Wij stimuleren u alles te doen wat u zelf kunt en wilt.

Samen bepalen we heldere en realistische doelen en we richten ons volledig op uw herstel.

Locatie

U kunt voor revalidatie terecht in het Geriatrisch Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via (055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).