Lettergrootte veranderen

In het verpleeghuis

"Het ging helaas echt niet meer thuis, maar de verhuizing naar het verpleeghuis is me erg meegevallen en hier ben ik zeker van de juiste zorg."

Wanneer u thuis of in het verzorgingshuis niet die zorg kunt krijgen die voor u het beste is, dan is een verhuizing naar het verpleeghuis wenselijk. Dit komt bijvoorbeeld omdat er sprake is van lichamelijke aandoeningen die veel zorg vragen. Maar ook wanneer uw geestelijke gezondheid dusdanig achteruit gaat dat zelfstandig wonen steeds moeilijker wordt. In die situaties kan een verhuizing naar een verpleeghuis noodzakelijk zijn. Wij bieden verpleeghuiszorg in: