Lettergrootte veranderen

Vrienden van Randerode

Al dertig jaar levert de Stichting Vrienden van Randerode een waardevolle bijdrage aan het verblijf van cliënten van  Verpleeg- en Reactiveringcentrum Randerode en het Afasiecentrum in Apeldoorn.

Activiteiten

De financiële middelen worden gebruikt voor meerdere doeleinden. Zie hiervoor het jaarlijks verslag van activiteiten.

Hoe kunt u ons steunen?

Vriendschap is belangrijk, zeker in geval van ziekte of tegenspoed. Een financiële bijdrage zien wij als een uiting van betrokkenheid, van vriendschap. Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening NL62RABO0111459796 ten name van Stichting Vrienden van Randerode.

Financieel

De Stichting beheert het geld afkomstig van (jaarlijkse) giften van particulieren en bedrijven. Voorts hebben de Vrienden in de loop der jaren erfenissen en legaten mogen ontvangen.

Belangrijk om te weten

De Stichting Vrienden van Randerode is ingeschreven in het Stichtingen register bij de Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente onder nummer 410 385 72. De Stichting behoort tot die instellingen waarvoor bij erfenissen en legaten vrijstelling van schenkingsrecht geldt en bij (jaarlijkse) giften aftrek voor de inkomstenbelasting. 

Adresgegevens en overzichten

Stichting Vrienden van Randerode
Zuster Meyboomlaan 10
7334 DV Apeldoorn
telefoon : 055 549 51 49
telefax  : 055 549 51 99
e-mail  : info@zgapeldoorn.nl

Rekeningnummer: NL62RABO0111459796
Fiscaal nummer: 814939193

Beleidsplan Stichting Vrienden van Randerode
Financieel verslag 2019