Lettergrootte veranderen

Stichting Vrienden van Casa Bonita

De Stichting Vrienden van Casa Bonita levert al ruim dertig jaar een waardevolle bijdrage aan het verblijf van cliënten in Verpleeghuis Casa Bonita in Apeldoorn. Inmiddels behoren de locaties Twello, Woonhaven en De Windkanter ook tot de doelgroep. Mede dankzij vele trouwe donateurs heeft de stichting Vrienden steeds uitstekend werk kunnen verrichten.

De doelstelling van de stichting is: ‘Het bijeenbrengen van middelen om die investeringen te kunnen doen waaraan behoefte is en waarmee het welzijn van cliënten, maar ook verzorgers wordt bevorderd’. De Stichting beheert het geld afkomstig van (jaarlijkse) giften van particulieren en bedrijven. Voorts hebben de Vrienden in de loop der jaren erfenissen en legaten mogen ontvangen.

Activiteiten

De ondersteuning van de Stichting Vrienden van Casa Bonita kan worden verdeeld in de ondersteuning van jaarlijks terugkerende activiteiten en in het realiseren van incidentele zaken die niet uit het reguliere budget van het verpleeghuis Casa Bonita kunnen worden gefinancierd.

Een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

 • Uitstapjes bewoners en afdelingsactiviteiten
 • Dagactiviteiten buiten de instelling zoals bezoek aan de Keukenhof

De volgende incidentele zaken zijn met steun van de stichting gerealiseerd:

 • Aanschaf bus voor uitstapjes cliënten Casa Bonita en De Viermaster
 • Aanschaf van tuinmeubilair
 • Aanschaf van Braintrainers
 • Aanschaf van boom-banken
 • Aanschaf van een relax stoel
 • Aanschaf van een tuinpaviljoen
 • Aanschaf van aankleding van verschillende afdelingen
 • Aanschaf van de boekenserie " mijn Nederland in woord en beeld "
 • Beplanting binnentuin van afdeling De Windkanter;
 • Bijdrage activiteitenbegeleiding voor de zomer-activiteiten
 • Spelmateriaal voor de afdeling Twello.

Hoe kunt u ons steunen?

Uw bijdrage is uiterst waardevol. U kunt uw steun verlenen in de vorm van een éénmalige gift of u kunt donateur worden. De stichting is voor een belangrijk deel financieel afhankelijk van spontane giften van derden. Een bijdrage kan worden overgemaakt naar NL44INGB0667879730 ten name van Stichting Vrienden van Casa Bonita. De Stichting Vrienden van Casa Bonita is ook actief in deelprojecten. Heeft u een speciale band met een bepaalde afdeling of activiteit? Ook hieraan kunt u een specifieke schenking doen.

Belangrijk om te weten

De Stichting Vrienden van Casa Bonita is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente onder nummer 41038773. De Stichting behoort tot die instellingen waarvoor bij erfenissen en legaten vrijstelling van schenkingsrecht geldt en bij (jaarlijkse) giften aftrek voor de inkomstenbelasting.

Adresgegevens en overige informatie

Stichting Vrienden van Casa Bonita
Postbus 313
7300 AH Apeldoorn
e-mail : info@zgapeldoorn.nl
RSIN 8161.30.772

Het bestuur bestaat uit de heren F. Fortgens (voorzitter), R. Bender (penningmeester), A.J.J. Boerkamp (secretaris) en J. Althuisius.

Uit het financiële overzicht blijkt dat de bestuursleden geen vacatiegelden of andersoortige vergoedingen ontvangen.

Jaarrekening 2015