Lettergrootte veranderen

Afspraken rondom de bijdrage van geestelijk verzorgers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken aan uitvaarten

 1. Uitgangspunt voor het verzorgen van een uitvaartdienst is dat allereerst een beroep gedaan wordt op de eigen voorganger of pastor van de kerkelijke gemeenschap waartoe de cliënt of uzelf behoort. Kerkelijke gemeenschappen hebben veelal de mogelijkheid om ook nazorg te geven, hetgeen geestelijk verzorgers niet kunnen bieden buiten de instelling.

 2. Mocht dit om de een of andere onoverkomelijke reden niet lukken, dan kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger van de afdeling waar uw naaste verbleef. 
   
 3. In verband met de tijdsinvestering verzorgt de geestelijk verzorger alleen uitvaarten binnen de regio Apeldoorn-Beekbergen-Twello. 
   
 4. Om de geestelijk verzorger de kans te bieden beschikbaar te zijn, verzoeken wij u om met de geestelijk verzorger te overleggen over datum en tijdstip van de uitvaart.
   
 5. Soms kan een geestelijk verzorger door omstandigheden niet op het verzoek ingaan. Het is aan de geestelijk verzorger om die beslissing te nemen. Zij/hij zal zo nodig en zo mogelijk helpen een vervanger te zoeken.
   
 6. Voor de medewerking aan een uitvaartdienst door een geestelijk verzorger brengt de Zorggroep Apeldoorn e.o. kosten in rekening bij de uitvaartonderneming. Uw uitvaartonderneming kan u over de kosten informeren.