Lettergrootte veranderen

Klachtenregeling cliënten


Ontevreden? Bespreek het!
Bij Zorggroep Apeldoorn doet iedereen zijn best. Maar toch zal het niet altijd goed gaan, ook al streven we daar wel naar. Wij horen graag hoe u over onze zorg- en dienstverlening denkt. Wilt u iets kwijt, heeft u opmerkingen of ideeën ter verbetering, of bent u ergens ontevreden over? Deel dit met ons. Heeft u een compliment? Dan horen we het ook graag! 

Leren
Zorggroep Apeldoorn hecht grote waarde aan een zorgvuldige wijze van omgaan met gevoelens van onvrede en klachten. Hiervan willen we leren en zo onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

Trek snel aan de bel
Bent u ergens niet tevreden over? Wij waarderen het wanneer u dit snel bespreekbaar maakt. Vaak neemt dit irritatie en misverstanden weg. Hoe eerder u dit bespreekt, hoe sneller en beter er aan oplossingen gewerkt kan worden. U kunt dit bespreken met de medewerker die betrokken is bij uw klacht of met diens leidinggevende.

Klachtenfunctionaris
Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek met de medewerker? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Zij biedt u onpartijdige opvang, steun, advies, informatie en bemiddeling, als u een klacht heeft. Komt er dan nog geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen. De klachtenfunctionaris zal u informeren over de procedure.

Cliëntvertrouwenspersoon
Voor klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang) kunt u een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon.
Wanneer u als WLZ verzekerde aanvullende informatie nodig heeft of wanneer  u niet tevreden bent over de geboden zorg dan kunt u ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner WLZ via het zorgkantoor.

Contact klachtenfunctionaris
Anke van der Brug
Telefoon: 06 532 663 51
Mail: 
klachtenfunctionaris@zgapeldoorn.nl
Brief: Klachtenfunctionaris Zorggroep Apeldoorn e.o., Postbus 313, 7300 AH Apeldoorn

> Klachtenregeling Zorggroep Apeldoorn

Contact cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg
telefoon: 088-9294099
www.adviespuntzorgbelang.nl


jessicadevries@zorgbelangcvp.nl

> Klachtenregeling KCOZ

Contact cliëntondersteuning WLZ
Website: https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning


Zorggroep Apeldoorn is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg