Lettergrootte veranderen

Dagactiviteiten bij Zorggroep Apeldoorn

U wilt graag zelfstandig blijven en (onbezorgd) thuis kunnen wonen. Of wanneer een opname nodig is, zo snel mogelijk veilig naar huis terug keren. Specialistische behandeling, training-  en activiteiten programma’s kunnen u daarbij helpen.

U kunt bij het Expertisecentrum voor Dagactiviteiten terecht wanneer u een behandeling of begeleiding nodig heeft op het gebied van:
• Parkinson
• Revalidatie & Chronisch Lichamelijke Aandoeningen
• Dementie
• Dementie op jonge leeftijd (DemenTalent)
• Afasie (Afasiecentrum Apeldoorn ßèta)
• NAH jongvolwassenen/volwassenen

Aan de slag
U gaat samen met uw begeleider aan de slag om een passend programma samen te stellen. Uw wensen en behoeften zijn hierbij het uitgangspunt. U kunt kiezen uit activiteiten op het gebied van bewegen en creativiteit én het leren en trainen van praktische en cognitieve vaardigheden.

Behandeling
Heeft u ook behandeling nodig ? Dan stelt de Specialist Ouderengeneeskunde samen met u het behandelplan op. Het activiteiten programma wordt gecombineerd met behandeling. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk en/of diëtiek.

De Ontmoeting
Wilt u graag zinvolle dagbesteding en mensen ontmoeten? Dan kunt u zonder indicatie terecht bij onze ontmoetingscentra.

 

 

Spoedprocedure Corona

Heeft u vanwege het coronavirus met spoed dagopvang nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure die samen met de Gemeente Apeldoorn tot stand is gekomen.

Crisissituatie of tijdelijke opvang
Het coronavirus is ingrijpend en raakt iedereen. De druk op de zorg is groot. Juist in deze periode bieden dagactiviteiten, eventueel in combinatie met behandeling, uitkomst. Via de spoedprocedure kunnen cliënten binnen 3 werkdagen starten bij de dagactiviteiten van Zorggroep Apeldoorn.

Aanvragen
Geef bij uw aanvraag aan dat gaat om Spoed i.v.m. Corona. U kunt ook contact opnemen met het Zorgservicebureau van Zorggroep Apeldoorn. Op werkdagen bereikbaar onder nummer 055 549 52 49

> Infoblad spoedprocedure Dagactiviteiten

Locaties