Lettergrootte veranderen

Expertisecentrum voor Dagactiviteiten

U wilt graag zelfstandig blijven en (onbezorgd) thuis kunnen wonen. Of wanneer een opname nodig is, zo snel mogelijk veilig naar huis terug keren. Specialistische behandeling, training-  en activiteiten programma’s kunnen u daarbij helpen.

U kunt bij het Expertisecentrum voor Dagactiviteiten terecht wanneer u een behandeling of begeleiding nodig heeft op het gebied van:
• Parkinson
• Revalidatie & Chronisch Lichamelijke Aandoeningen
• Dementie
• Dementie op jonge leeftijd (DemenTalent)
• Afasie (Afasiecentrum Apeldoorn ßèta)
• NAH jongvolwassenen/volwassenen

Aan de slag
U gaat samen met uw begeleider aan de slag om een passend programma samen te stellen. Uw wensen en behoeften zijn hierbij het uitgangspunt. U kunt kiezen uit activiteiten op het gebied van bewegen en creativiteit én het leren en trainen van praktische en cognitieve vaardigheden.

Behandeling
Heeft u ook behandeling nodig ? Dan stelt de Specialist Ouderengeneeskunde samen met u het behandelplan op. Het activiteiten programma wordt gecombineerd met behandeling. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk en/of diëtiek.

De Ontmoeting
Wilt u graag zinvolle dagbesteding en mensen ontmoeten? Dan kunt u zonder indicatie terecht bij onze ontmoetingscentra.