Lettergrootte veranderen

Logopedie

Wilt u begeleiding om beter te kunnen kauwen of slikken, omdat dit lastiger gaat? Verslikt u zich regelmatig? Is het lastig om de goede woorden te vinden? Heeft u problemen om verstaanbaar te spreken door een te zachte stem of door onduidelijke uitspraak ?
Onze logopedisten van Therapie voor thuis helpen u graag!

Behandeling op maat
De logopedist past de behandeling aan op uw situatie. In het eerste consult wordt eerst ingegaan op uw gezondheid, uw hulpvragen, verwachtingen en wensen.
Vervolgens kiest u samen met uw logopedist aan welke hulpvragen u gaat werken. Het is hierbij natuurlijk van belang dat de behandeldoelen realistisch en haalbaar zijn.

"Een half jaar geleden begon ik mij steeds vaker te verslikken tijdens het eten. Via een kennis kwam ik bij een logopedist van Zorggroep Apeldoorn terecht.  Door oefeningen van de logopedist is mijn ademhaling meer ontspannen geworden. Ook is de brok in mijn keel veel minder erg en soms helemaal weg!"

Hoe kunnen onze logopedisten u helpen?
De logopedist begeleidt u bij problemen met kauwen- en slikken en communicatie. Samen met u wordt bekeken wat uw wensen en behoeften zijn en op welke manier u deze functies kunnen verbeteren of compenseren.
U leert bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens eten en drinken of u leert uw stem anders te gebruiken. Ook kunt u worden geholpen bij de aanvraag van en het leren omgaan met een communicatiehulpmiddel, bijvoorbeeld met een Ipad of met een stemversterker. Uw mantelzorger(s) en waar nodig andere zorgverleners, worden eveneens met advies ondersteund.

Logopedist Marguerita:  ‘Zowel meneer als zijn echtgenote  vonden de begeleiding fijn en gaven aan er veel van te hebben opgestoken. Ze waardeerden het ook dat ik breder had gekeken dan alleen naar de klacht die stond omschreven op de verwijzing.’

Specialisaties
Onze logopedisten hebben kennis op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, kauwen en slikken en zijn specialist op het gebied van logopedie bij o.a. de ziekte van Parkinson, afasie, dementie en niet aangeboren hersenletsel zoals CVA.
Het behandelen van deze aandoeningen vereist specifieke kennis, waarvoor frequent gerichte bij- en nascholing wordt gevolgd.

Vergoeding
Logopedie valt binnen de basisverzekering. Vanaf 18 jaar en ouder geldt dat de eerste consulten van het nieuwe jaar vallen onder het eigen risico. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen uw polisblad of de website van uw zorgverzekering.

"De logopedist dacht mee over wat  ik voorlopig beter niet kan eten; zoals korrelige en kruimelige voeding of vlees met droge structuren. Als ik mijn eten smeuïger maak, gaat het slikken ook veel makkelijker. Ik durf nu weer in gezelschap te eten.  Ik let dan wel op wat ik kies van de menukaart."

Een afspraak maken?
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze planners via 055-5066141/06-22311181.