Lettergrootte veranderen

Ergotherapie

Wilt u hulp bij uw dagelijkse handelingen, omdat u merkt dat deze gewone handelingen niet meer zo gewoon zijn? Vindt u het lastig met volle kopjes naar de woonkamer te lopen? Lukt het niet meer goed om de activiteiten op de dag goed in te delen? Is de zorg voor uw partner soms te zwaar voor u?
Onze ergotherapeuten van Therapie voor Thuis helpen u graag!

Behandeling op maat
De ergotherapeut past de behandeling aan op uw situatie. In het eerste consult wordt eerst ingegaan op uw gezondheid, uw hulpvragen, verwachtingen en wensen.
Vervolgens kiest u samen met uw ergotherapeut aan welke hulpvragen u gaat werken. Het is hierbij natuurlijk van belang dat de behandeldoelen realistisch en haalbaar zijn.

De ergotherapeut kan waar nodig en met uw instemming binnen ons team of daarbuiten verwijzen naar of overleggen met andere zorgverleners, zodat u de behandeling ontvangt die u nodig heeft. 

"Ik ben op leeftijd en merk dat mijn sociale netwerk steeds kleiner wordt. Ik voel mij onzeker over mijn toekomst als alleenstaande oudere. Ik heb samen met mijn ergotherapeut nar de mogelijkheden gekeken om zo lang en zo veilig mogelijk thuis te blijven wonen."

Hoe kunnen onze ergotherapeuten u helpen?
De ergotherapeut begeleidt  u bij de dagelijkse handelingen die voor u van belang zijn, maar momenteel moeizaam gaan. Samen met u wordt bekeken hoe u deze handelingen kunt verbeteren en naar tevredenheid kunt blijven uitvoeren.
U leert bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het schrijven, of hoe u zichzelf weer kunt aankleden.  U krijgt tips om het werken op de werkvloer vol te kunnen houden. Of u krijgt advies over aanpassingen in uw woning. Deze adviezen maken lastige handelingen vaak weer gemakkelijker uitvoerbaar. Daarnaast ondersteunen wij ook uw mantelzorger(s) met advies.

Bij u thuis
Wij verzorgen ergotherapie bij u thuis, omdat dit de plek is waar u de ondersteuning nodig heeft. Bij u thuis kunnen we de voor u belangrijke, maar moeizame handelingen goed in kaart brengen en samen kijken naar een oplossing.
Mocht een behandeling op één van onze locaties wenselijk zijn, dan kan dat natuurlijk ook. 

Ergotherapeut Anneriek: ‘Bij een eerste ontmoeting met een cliënt zag ik een mevrouw die niet verder kon met haar eigen leven door het verlies van haar man. Ik stelde mij open op, luisterde naar haar en probeerde met haar mee te denken waar mogelijk. Ik zie nu een vrouw die 50 kg is afgevallenen en haar streefgewicht heeft behaald. Met haar elektrische rolstoel gaat zij weer op pad en bekijkt alles weer positief en met humor.’

Specialisaties
Onze ergotherapeuten hebben veel kennis op diverse gebieden, zoals ouderen, volwassenen en jongvolwassenen met een beperking in het dagelijks leven.
Onze ergotherapeuten zijn specialisten op het gebied van ergotherapie bij Parkinson, dementie, beroerte (CVA) en begeleiding van mantelzorgers.
Het behandelen van deze aandoeningen vereist specifieke kennis, waarvoor frequent gerichte bij- en nascholing wordt gevolgd.

Vergoeding
Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed door de zorgverzekeraar. Deze zorg valt wel onder het verplichte eigen risico voor iedereen ouder dan 18 jaar. Daarnaast kan ergotherapie opgenomen zijn in uw aanvullende ziektekostenverzekering. Raadpleeg hiervoor u polisvoorwaarden.

"Door mijn Parkinson ervaar ik veel stijfheid in de ochtend. Hierdoor werd het voor mij steeds moeilijker om goed mijn bed uit te komen. Samen met mijn ergotherapeut hebben wij naar hulpmiddelen gezocht. Door middel van aanpassingen kan ik makkelijker en zelfstandiger mijn bed weer uitkomen."

Een afspraak maken?
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze planners via 055-5066141/06-22311181.