Lettergrootte veranderen

Mantelzorg

Als uw vader, moeder, partner of ander familielid vanuit de thuissituatie naar het verpleeghuis verhuist, kunt u als mantelzorger mee blijven helpen met de zorgverlening. Het verschil tussen Mantelzorg en vrijwillige zorg is dan ook dat u vanuit een familieband of eerdere vriendschap al betrokken bent bij de cliënt, waar vrijwilligers pas betrokken raken als de cliënt al bij ons in zorg is.

Vaak bent u in de thuissituatie gewend bepaalde taken voor uw naaste te doen. Uiteraard verandert er veel als uw naaste verhuist, maar samen met onze professionals kunt u afspraken maken over wat u zelf wilt en kunt blijven doen. De afspraken die u maakt worden vastgelegd in het Zorgleefplan, het plan waarin staat welke zorg en behandeling uw naaste zal krijgen.

Dit is prettig voor u, zodat u intensief betrokken blijft, maar zeker ook voor uw naaste, die op deze manier een stukje van zijn eigen leven met zich meeneemt.

Onze medewerkers willen u helpen waar nodig maar stimuleren u de zorg die u zelf kunt en wilt doen zeker te blijven doen!