Lettergrootte veranderen

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (http://www.zorggroepapeldoorn.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken berusten bij  Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Zorggroep Apeldoorn en omstreken, info@zgapeldoorn.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken geeft Zorggroep Apeldoorn en omstreken geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Zorggroep Apeldoorn en omstreken kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, de onmogelijkheid de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken te gebruiken, uit de levering van diensten door Zorggroep Apeldoorn en omstreken of het gebrek aan levering van diensten door Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken wordt regelmatig bijgewerkt. Zorggroep Apeldoorn en omstreken behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Zorggroep Apeldoorn en omstreken te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 18 juli 2012.