Lettergrootte veranderen

Het consulteren van een Specialist Ouderengeneeskunde

Oudere patiënten met complexe problematiek vragen speciale aandacht van de huisarts. Soms is het daarbij prettig om rechtstreeks met een van onze specialisten ouderengeneeskunde te overleggen, zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar een juiste oplossing. 

 • Voor u als huisarts bestaat  de mogelijkheid om één van onze specialisten ouderengeneeskunde te consulteren. U kunt van deze mogelijkheid gebruikmaken bij kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie of in het verzorgingshuis.
 • U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van het Behandel- en Expertisecentrum via 055 5260452.
 • Vaak volstaat een telefonisch advies. In andere gevallen bezoekt een specialist ouderengeneeskunde de patiënt en koppelt daarna het advies over zorg en behandeling terug aan de huisarts. 
 • Na consultatie is eventueel medebehandeling mogelijk.
 • De consulten worden vergoed vanuit een WLZ subsidieregeling. Hier moet wel een samenwerkingsovereenkomst tussen de huisarts en ZGA e.o.  aan ten grondslag liggen.
 • Bij een groot aantal van uw patiënten in het verzorgingshuis is de specialist ouderengeneeskunde waarschijnlijk al betrokken. Over hen kunt u de specialist ouderengeneeskunde ook consulteren.

Klik hier voor het complete informatieblad voor huistartsen.

Wat doet de Specialist Ouderengeneeskunde bij een consult?

De specialist ouderengeneeskunde werkt volgens een vaste werkwijze die een meerwaarde heeft voor kwetsbare ouderen. De activiteiten zijn afhankelijk van de vraagstelling en van de bevindingen tijdens het consult.

 1. Beoordelen van de medische voorgeschiedenis
 2. Anamnese en onderzoek:
 3. Probleeminventarisatie en analyse
 4. Bespreken met de huisarts
  • behandeladvies en eventueel zorgplan (verzorgingshuisbewoners)
  • Afspraken over communicatie met patiënt/mantelzorg
  • Afspraak over evaluatiemoment
 5. Schriftelijk verslag aan de huisarts 

Onze Specialisten Ouderengeneeskunde hebben allen hun eigen specialisaties.