Lettergrootte veranderen

Psychologie

De psycholoog is er voor bewoners van de verpleeghuizen en bezoekers van de dagbehandeling. Wanneer u psychische en/of cognitieve problemen heeft kan de psycholoog u helpen. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouderen met geestelijke klachten.


Wat doet een psycholoog:

  • Doet onderzoek naar problemen bij het denken, plannen en uitvoeren van handelingen en behandelt mensen die  problemen hebben op dat gebied.
  • Adviseert over de revalidatie en de behandeling na een ziekte of ongeval.
  • Geeft benaderadviezen bij moeilijk te begrijpen gedrag zoals roepgedrag, agressie of onrust.
  • Biedt ondersteuning bij het leren accepteren van een nieuw ontstane situatie, zoals het verlies van zelfstandigheid en/of verlies van de vertrouwde woonomgeving.
  • Geeft behandelingen bij angst- en stemmingsproblemen.
  • Geeft psycho-educatie.

Psychologie op onze zorglocaties


Woont u in het verpleeghuis en heeft u behoefte aan een psycholoog? De psycholoog komt bij u langs op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde. Neem contact op met  uw eerst  verantwoordelijk verzorgende (EVV) om een afspraak te regelen.

Karin Ceelen (GZ-psycholoog)
- NAH
- Psychogeriatrie
- Somatiek
Heidi van der Sanden (GZ-psycholoog)
- Psychogeriatrie
- Crisis Psychogeriatrie
- Somatiek
Petra Salemink (GZ-psycholoog)
- Parkinson
- (Neuro)revalidatie
- Afasie
- Psychogeriatrie
- Somatiek
Gondy Siemelink (GZ-psycholoog)
- Jong dementie
- Psychogeriatrie
- Gerontopsychiatrie
- Somatiek
Sigrid Buitenhuis (Psycholoog i.o. tot GZ psycholoog)
- Revalidatie
- Psychogeriatrie
- Somatiek
Eslie Vrijmoeth (psycholoog)
- Revalidatie
- Psychogeriatrie
- Somatiek
Nikki de Wilde (psycholoog)
- (Neuro) revalidatie
- Psychogeriatrie
- Somatiek