Lettergrootte veranderen

Onze specialisten

Onze professionele medewerkers zijn allen generalist in hun vakgebied, maar kennen één of meerdere aandachtsgebieden, waarop zij extra geschoold worden en deskundig zijn. Deze deskundigheid zorgt ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en de beste zorg en behandeling kunnen verlenen aan onze cliënten.

Specialisten Ouderengeneeskunde

Naam

Deskundigheidsgebied

Vacant

Eerste geneeskundige / BOPZ arts

Dhr. drs. J.L.G. (Jaap) Bleeker

Aandachtsgebied revalidatie orthopedie / chirurgie trauma
Praktijk geriatrie Gelre Ziekenhuis
Erkend opleider AIOS
Aanvullende zorg verzorgingshuizen
Consulent t.b.v. huisartsen in eerste lijn
Behandeling op achtergrond in verzorgingshuizen

Dhr. drs. T. (Teus) Ceelen

Psychogeriatrie
Consulent t.b.v. huisartsen in de eerste lijn
Behandeling op achtergrond in verzorgingshuizen
Stageopleider AIOS

Dhr. drs. N.G. (Rob) Hillerström

Erkend opleider AIOS
Crisisopname AMBU
Psychogeriatrie/gedragsstoornissen en BOPZ
Werkzaam op praktijk geriatrie
Consulent t.b.v. huisartsen in eerste lijn

Mw. drs. J. (Janny) Jonker

Palliatieve zorg
Consulent palliatieve zorg t.b.v. huisartsen in de eerste lijn
NAH

Mw. drs. G.V. (Gohar) Nijenhuis-Petrosyan

Aandachtsgebieden revalidatie na IC-opname
Oncologische revalidatie
Stageopleider AIOS

Mw. drs. R.M. (Renate) Schut- van den Heuvel

CVA geriatrische revalidatie
Consulent t.b.v. huisartsen in eerste lijn

Dhr. drs. P.H. (Paul) Smit

Hospice arts
Kaderarts palliatieve zorg
Parkinson
Beademing
Consulent t.b.v. huisartsen in eerste lijn
BOPZ arts

Mw. drs. N.C. (Naomi) Tillemans

Psychogeriatrie/somatiek
Behandeling op achtergrond in verzorgingshuizen

Dhr. drs. M.A. (Anwar) Yaqubi

Crisisopnames somatiek
Behandeling op achtergrond in verzorgingshuizen

Paramedici, Psychologen en Maatschappelijk werkers

Ook onze Paramedici, Psychologen en Maatschappelijk werkers kennen hun eigen deskundigheidsgebieden.