Lettergrootte veranderen

Door samenwerking het beste resultaat

Onze Paramedici werken samen vanuit het Behandel- en expertisecentrum. Al onze paramedici, maatschappelijk werkers en psychologen zijn generalisten, maar kennen hun eigen deskundigheidsgebieden.

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet)
 • Geriatrische revalidatie
 • Palliatieve zorg
 • Complex intensieve zorg
 • Orthopedie
 • COPD

Bekijk hier het overzicht van onze fysiotherapeuten en hun deskundigheidsgebieden.

Wilt u contact met één van onze fysiotherapeuten?
Neem dan contact op via ons algemene nummer 055 549 51 49 of mail naar fysiotherapieCB@zgapeldoorn.nl

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • Geriatrie
 • Behandeling en Begeleiding van volwassenen vanaf 18 jaar met complexe problematiek, o.a. NAH, ALS, MS
 • Problematiek t.a.v. communicatie en omgevingsbediening
 • Computeraanpassingen, zowel met betrekking tot hardware als software
 • Chronisch pijn
 • Revalidatie

Bekijk hier het overzicht van onze ergotherapeuten en hun deskundigheidsgebieden.

Wilt u contact met één van onze ergotherapeuten?
Neem dan contact op via ons algemene nummer 055 549 51 49 of mail naar ergotherapieRR@zgapeldoorn.nl.

Logopedie

Onze logopedisten zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • Afasie
 • Dysartrie
 • Slikstoornissen
 • Gehoorproblemen
 • Spraak- en slikrevalidatie bij gelaryngectomeerden
 • Spraak- en slikrevalidatie bij cliënten met een tracheacanule
 • ParkinsonNettherapeut
 • Afasietherapeut
 • Communicatie en slikproblemen bij NAH

Bekijk hier het overzicht van onze logopedisten en hun deskundigheidsgebieden.

Wilt u contact met één van onze gespecialiseerde logopedisten?
Neem dan contact op via ons algemene nummer 055 549 51 49 of mail naar  logopedieCB@zgapeldoorn.nl.
 

Psychologie

Onze Psychologen zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • Parkinson
 • Psychogeriatrie
 • Oncologie

Bekijk hier het overzicht van onze psychologen en hun deskundigheidsgebieden.

Wilt u in contact komen met één van onze psychologen?
Neem dan contact op via ons algemene nummer 055 549 51 49.

Diëtetiek

Onze diëtisten zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • Nierfalen
 • COPD
 • Maag/Lever/Darmziektes

Bekijk hier het overzicht van onze diëtisten en hun deskundigheidsgebieden.

Wilt u in contact komen met één van onze diëtisten?
Neem dan contact op via ons algemene nummer 055 549 51 49.

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werkers zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • NAH jongeren
 • Dagactiviteit dementie (Casemanagers in het netwerk dementie)
 • Palliatieve zorg
 • Orthopedie
 • Video interactie begeleiding

Bekijk hier het overzicht van onze maatschappelijk werkers en hun deskundigheidsgebieden.

Wilt u in contact komen met één van onze maatschappelijk werkers?
Neem dan contact op via ons algemene nummer 055 549 51 49.