Lettergrootte veranderen

Paramedici: Diëtetiek

Naam:                                      

Deskundigheidsgebieden:                                

 


Mw. P. (Petra) Minkhorst


Voeding en Diabetes Mellitus
Ondervoeding en optimaal voeden
De diëtist in Verpleeg- of Verzorgingshuizen
Nierziekten
Maag-darm-leverziekten
Health Counseling
Belevingsgerichte zorg
COPD

Mw. J. (Joke) Pors - Peters

Voeding en Diabetes Mellitus
Ondervoeding en optimaal voeden
De diëtist in Verpleeg- of Verzorgingshuizen
Nierziekten
Maag-darm-leverziekten
Health Counseling
Belevingsgerichte zorg
Voeding & Oncologie
Voeding & Dementie

Dhr. K (Kevin) van der Vegt

Ondervoeding en optimaal voeden
Voeding & Oncologie

Mw. R (Romy) Linthorst

Ondervoeding en optimaal voeden
Voeding & Oncologie

Hierboven staan per diëtist aanvullende deskundigheidsgebieden beschreven waarop zij post-HBO scholingen hebben gevolgd.

Alle diëtisten binnen ZGA e.o. voldoen aan de eisen die gesteld zijn door de beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). Alle diëtisten zijn geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister. Door ervaring zijn zij gespecialiseerd in voedings- en dieetadvisering binnen de ouderenzorg. De diëtisten zijn tevens lid van het netwerk van diëtisten in Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Elke diëtist kan alle voorkomende ziektebeelden behandelen op voedings- en dieetgebied.

Zij behandelen bijvoorbeeld niet op CVA maar op bijkomende ziekte bij een CVA. Diëtisten in verpleeghuizen zijn gespecialiseerd in combinaties van ziektebeelden.