Lettergrootte veranderen

Nieuw magazine voor verwijzers: TenToon

Met trots presenteren wij u ons nieuwe magazine ‘Zorggroep Apeldoorn en omstreken TenToon’. Wij stellen onze organisatie middels dit magazine aan verwijzers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken ‘TenToon’ en hopen hen hiermee een inkijkje te geven in nieuwe ontwikkelingen in ons zorgaanbod, regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden, bouwtrajecten en nog veel meer.

Wij hebben dit magazine ontwikkeld als onderdeel van onze activiteiten om de samenwerking te versterken. Naast het contact met onze relatiemanager Anke van der Brug, blijft u via dit magazine op de hoogte van nieuwe initiatieven en actuele ontwikkelingen en kunt u hierop reageren.

Lees TenToon

TenToon verschijnt vier maal per jaar. Wilt u de digitale editie ontvangen? Schrijf u hier in.

Uit onderzoek blijkt: Parkinsonpatiënt heeft baat bij ergotherapie

Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen problemen ervaren bij hun dagelijkse activiteiten. Verwijzing naar een ergotherapeut kan hen helpen beter te functioneren. Of dit ook werkelijk helpt, is nooit wetenschappelijk onderbouwd. Ergotherapeut en onderzoeker Ingrid Sturkenboom (Radboud UMc) vond in de eerste grootschalige studie hiernaar dat ergotherapie daadwerkelijk het dagelijks functioneren van Parkinsonpatiënten verbetert. De resultaten van haar onderzoek  zijn op  9 april jl. verschenen in The Lancet Neurology.

Selma Sari en Rianne Merks van de vakgroep Ergotherapie van Zorggroep Apeldoorn en omstreken hebben geparticipeerd in dit onderzoek. Zij staan als zodanig dan ook vermeld in bovengenoemd geplaatst artikel.

Persoonsgericht onderzoek

Een van de redenen waarom het effect van ergotherapie bij Parkinson zo weinig is onderzocht, is dat iedere patiënt andere problemen in zijn of haar dagelijks leven ervaart. Het doel van ergotherapie is dan ook voor iedereen verschillend. De onderzoeksmethodes moesten dus ook persoonsgericht zijn.
Ingrid Sturkenboom: “We hebben de individuele wensen van de patiënten als uitkomstmaat gebruikt. Zij bepaalden zelf op welke punten ergotherapie hun functioneren moest verbeteren. Op die punten konden we het functioneren van de patiënten voor en na de therapie vergelijken. We keken ook naar het functioneren van mensen die geen ergotherapie kregen. We vonden duidelijke verschillen. In de negen ParkinsonNet-regio’s waar wij ons onderzoek uitvoerden, beoordeelden de deelnemende patiënten die ergotherapie ontvingen hun dagelijks functioneren beter.”

De resultaten van deze  studie geven aan dat Ergotherapeutische interventie,- uitgevoerd volgens de richtlijnen en geleverd in een multidisciplinaire zorg context-  de door de client ervaren prestaties en  tevredenheid in de dagelijkse activiteiten verbeteren.  Zowel gemeten direct na de interventies (na 3 maanden) als bij de follow-up meting na 6 maanden.

Lees het volledige persbericht of lees het volledige artikel (op www.thelancet.com).