Lettergrootte veranderen

Informatie voor professionals

U wilt als professional graag inzicht hebben in wat wij uw patiënten kunnen bieden. U vindt in dit deel van de site informatie over:

Spoedprocedure Dagactiviteiten

Heeft u vanwege het coronavirus met spoed dagopvang nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure die samen met de Gemeente Apeldoorn tot stand is gekomen.

Crisissituatie of tijdelijke opvang
Het coronavirus is ingrijpend en raakt iedereen. De druk op de zorg is groot. Juist in deze periode bieden dagactiviteiten, eventueel in combinatie met behandeling, uitkomst. Via de spoedprocedure kunnen cliënten binnen 3 werkdagen starten bij de dagactiviteiten van Zorggroep Apeldoorn.

Aanvragen
Geef bij uw aanvraag aan dat gaat om Spoed i.v.m. Corona. U kunt ook contact opnemen met het Zorgservicebureau van Zorggroep Apeldoorn. Op werkdagen bereikbaar onder nummer 055 549 52 49

> Infoblad spoedprocedure Dagactiviteiten