Lettergrootte veranderen

Op weg naar een Zorggemeenschap

Wij stellen de mens centraal. Of dit nu de cliënt, de medewerker, de mantelzorger of de vrijwilliger is. Toch is het soms een uitdaging om de kwaliteit van zorg hoog te houden met de beschikbare middelen. Neem bijvoorbeeld kleinschalige zorg voor mensen met dementie. Het is een prachtige vorm van zorg waarbij het allemaal draait om de cliënt, maar het is moeilijk te financieren. Om deze zorg toch te kunnen blijven aanbieden, werken we toe naar een ‘Zorggemeenschap’: een manier om in samenwerking met mantelzorgers, familie, vrienden, vrijwilligers en natuurlijk onze professionals de zorg optimaal op onze cliënten af te stemmen.

Het sleutelwoord in de Zorggemeenschap is ‘De Dialoog’: met alle partijen het gesprek aangaan over mogelijkheden en beperkingen in het aanbod en vooral over alternatieve mogelijkheden om binnen een krap budget meer te kunnen doen. Dat leidt tot meer begrip en tot hechtere banden tussen cliënten, mantelzorgers, familie, vrijwilligers en medewerkers, vandaar de naam ‘Zorggemeenschap’.

Brochure Zorggemeenschap 2.0

Teamsport

Erwin Höppener, Raad van Bestuur: “De komende jaren gaan we verder met het ontwikkelen van deze denkwijze. Dit doen we samen met onze cliënten, hun familie en mantelzorgers, onze medewerkers, de Cliëntenraad, maar ook met onze samenwerkingspartners in Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle. Zo komt stap voor stap de Zorggemeenschap dichterbij. Zorg wordt, nóg meer dan het was, een teamsport met een zeer diverse spelersgroep.”

Samenwerking

Eind 2009 introduceerde Zonnehuisgroep Vlaardingen (voorheen Zorgcombinatie Nieuwe Maas) in Vlaardingen het concept van Zorggemeenschap 2.0. Al eerder werd bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken een soortgelijk concept onder de naam ‘Welwonen’ geformuleerd. Net als wij is Zonnehuisgroep Vlaardingen lid van de Zonnehuis Groep. Samen met Zonnehuis Groep Noord uit Zuidhorn en Zonnehuisgoep IJssel-Vecht, wordt nu verder gewerkt aan het vormgeven van de Zorggemeenschap. Het doel van deze samenwerking is niet zozeer om tot één zorgvisie te komen, maar vooral om van elkaar te leren.

Meer informatie over de Zorggemeenschap? Klik hier.