Lettergrootte veranderen

Missie en visie

Missie:

Alledaagse zorg vanzelfsprekend, het bijzondere bereikbaar.

Visie:

In onze visie is elke cliënt uniek, met ieder een eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften. Mensen moeten ervaren dat hun eigen, persoonlijke zorgbehoeften en mogelijkheden centraal staan, ook wanneer zij gebruik maken van zorg of ondersteuning door anderen, hetzij uit het informele, dan wel uit het formele circuit.

Zorggemeenschap

Wij stellen de mens centraal. Of dit nu de cliënt, de medewerker, de mantelzorger of de vrijwilliger is. Toch is het soms een uitdaging om de kwaliteit van zorg hoog te houden met de beschikbare middelen. Neem bijvoorbeeld kleinschalige zorg voor mensen met dementie. Het is een prachtige vorm van zorg waarbij het allemaal draait om de cliënt, maar het is moeilijk te financieren. Om deze zorg toch te kunnen blijven aanbieden, werken we toe naar een ‘Zorggemeenschap’: een manier om in samenwerking met mantelzorgers, familie, vrienden, vrijwilligers en natuurlijk onze professionals de zorg optimaal op onze cliënten af te stemmen.

Het sleutelwoord in de Zorggemeenschap is ‘De Dialoog’: met alle partijen het gesprek aangaan over mogelijkheden en beperkingen in het aanbod en vooral over alternatieve mogelijkheden om binnen een krap budget meer te kunnen doen. Dat leidt tot meer begrip en tot hechtere banden tussen cliënten, mantelzorgers, familie, vrijwilligers en medewerkers, vandaar de naam ‘Zorggemeenschap’.