Lettergrootte veranderen

Wetenschapsraad

Om als academisch ouderenzorginstelling c.q. academisch verpleeghuis een prominentere bijdrage te kunnen leveren aan ouderenzorg en verpleeghuiszorg in Apeldoorn en omstreken, regio Oost-Veluwe heeft ZGA e.o. in 2015 een Wetenschapsraad ingesteld.

De wetenschapsraad richt zich op het benoemen van onderzoekslijnen voor de korte en lange termijn. Deze onderzoekslijnen resulteren in een onderzoeksagenda en onderzoeksplanning voor de komende jaren, uitgewerkt in projecten en onderzoeken, die een antwoord geven op de onderzoeksvragen die in deze onderzoekslijnen zijn gesteld.

Planning Wetenschapsraad

Binnen ZGA e.o. zijn drie hoofddoelgroepen aanwezig: Cliënten voor geriatrische revalidatie (GRZ), psychogeriatrische cliënten (PG) en somatische cliënten. Deze doelgroepen vormen de basis voor het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast heeft ZGA e.o. twee onderzoekslijnen benoemd waarop onderzoek wordt verricht. Dat zijn de onderzoekslijnen:

  • Bewegen en herstel in het dagelijks functioneren, als bijdrage in het therapeutisch klimaat;
  • Participatie en regievoering voor de cliënt, met een grote beslissingsbevoegdheid van de cliënt.

De onderzoeken die plaatsvinden, vinden binnen deze onderzoekslijnen plaats. De onderzoeken kunnen een mono- en multidisciplinair karakter hebben. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een meer bedrijfsmatig onderzoek uit te voeren gerelateerd aan deze onderzoekslijnen. Voor het opzetten, uitvoeren, begeleiden en stimuleren van onderzoek binnen ZGA e.o. bestaan er vanuit de Wetenschapsraad structurele samenwerkingen met kennisinstituten.

Publicaties  

- Palliatieve terminale zorg bij de ziekte van Parkinson. 
  Hr. drs. P.H. (Paul) Smit

- Determining the intervieuwer effect on CQ Index outcomes: a multilevel  
  approach.

  Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters - van der Meer, mw. M.H. (Mathilde) Strating, 
  hr. N.S. (Niek) Klazinga,  hr. R.B. (Rudolf) Kool en hr. R. (Robbert) Huijsman.

- The influence of corporate structure and quality improvement activities on 
  outcome improvement in residential care homes.

  Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters - van der Meer, hr. R.B. (Rudolf) Kool, 
  hr. N.S. (Niek) Klazinga en hr. R. (Robbert) Huijsman.

- Are the Dutch long-term care organizations getting better? A trend study of
  quality indicators between 2007 and 2009 and the patterns of regional
  influences on performance. 

  Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters - van der Meer, hr. R.B. (Rudolf) Kool,
  hr. N.S. (Niek) Klazinga en hr. R. (Robbert) Huijsman.

- Exploring day-to-day quality improvement in somatic longterm care in the
  Netherlands: A mixed method multiple case study.

  Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters - van der Meer, hr. R.B. (Rudolf) Kool,
  mw. A.P.A. (Sandra) van Beek, hr. R. (Robbert) Huijsman en
  hr. N.S. (Niek) Klazinga

- Measuring client experiences in long-term care in the Netherlands: a pilot
  study with the Consumer Quality Index Long-term Care.
 
  Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters- van der Meer,
  mw M. (Mattanja) Triemstra, hr. R.B. (Rudolf) Kool en mw. T.A. (Terrese)
  Wiegers.

- How do Dutch residential care homes and home care organizations improve
  their quality? A description of quality improvement activities and the influence
  of organization characteristics on quality improvement. 

  Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters- van der Meer,
  mw. M.M.E. (Marlijn) Cornelissen, hr. R.B. (Rudolf) Kool, hr. N.S. (Niek) Klazinga
  en hr. R. (Robbert) Huijsman.

Leden

De Wetenschapsraad van ZGA e.o. bestaat uit:

Voorzitter:
Mw. dr. A.C.M. (Sjenny) Winters - van der Meer
Manager Stafbureau Kwaliteit & Beleid