Lettergrootte veranderen

Salland United

In het bestuurlijk netwerk ‘Salland United’ hebben bestuurders van diverse zorgorganisaties uit eerste, tweede-derde lijn, ENO en de gemeente Deventer elkaar gevonden. Ook Zorggroep Apeldoorn e.o. maakt deel uit van deze nieuwe samenwerking (in verband met onze locatie 'Locatie Twello'. Ambitie is om Salland te ontwikkelen tot de de gezondste regio met de gelukkigste inwoners in 2025. Deze transformatieve opgave vraagt om een vitale zorginfrastructuur in de regio. Hiervoor moeten we een beweging in gang zetten waarin we met elkaar werken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.