Lettergrootte veranderen

Samenwerking in palliatieve zorg

In het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oost Veluwe, werken we samen met andere instellingen die zorg in de laatste levensfase bieden. Door samen te werken willen we de kwaliteit van palliatieve zorgverlening in de regio waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Meer informatie over het netwerk vindt u op www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe