Lettergrootte veranderen

Netwerk Dementie Oost-Veluwe

In het Netwerk Dementie Oost-Veluwe werken we samen met veertien andere instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Samen willen wij in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst ketenzorg voor mensen met (een vermoeden van) dementie realiseren: optimaal afgestemde zorg, niet alleen voor de cliënten zelf maar ook voor de mantelzorgers. Vanaf het moment van diagnose zorgen de netwerkpartners voor een duidelijk zorgtraject.

Vanuit het Netwerk Dementie zijn diverse projecten gestart, zoals het Geheugensteunpunt waar mensen terecht kunnen voor informatie en begeleiding of voor het aanvragen van een casemanager.  

Meer informatie over het netwerk kunt u lezen op www.netwerkdementie.nl