Lettergrootte veranderen

CVA keten regio Apeldoorn en Zutphen

Wanneer iemand een beroerte (CVA) krijgt, heeft dit een grote impact op het leven van zowel de patiënt als zijn familie en naasten. Bij de zorg voor patiënten met een CVA zijn veel verschillende zorgverleners vanuit verschillende zorginstellingen betrokken.

Om goede zorg voor mensen met een CVA te verlenen, is het belangrijk dat zorgorganisaties en professionals hun zorg goed op elkaar en op de behoeften van de patiënt afstemmen. Om dit mogelijk te maken zijn in veel regio’s in Nederland zogenoemde zorgketens rond CVA patiënten gevormd. Een zorgketen is een samenwerkingsverband tussen de verschillende professionals en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg voor CVA patiënten.

Passende zorg
De zorgketen heeft als doel dat de patiënt zo snel mogelijk en zonder belemmeringen zijn behandeling en revalidatie kan volgen. En dat de patiënt op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Het zorgproces is zo georganiseerd dat overgangen (van bijvoorbeeld ziekenhuis naar verpleeghuis / revalidatiecentrum / naar huis) soepel verlopen.

Aangesloten organisaties
Zorggroep Apeldoorn e.o. maakt deel uit van de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen. Bij deze zorgketen zijn de volgende organisaties aangesloten:
• Zorggroep Apeldoorn e.o – locatie Winkewijert
• Gelre ziekenhuizen – locatie Apeldoorn en Zutphen
• Stichting Klimmendaal revalidatiespecialisten – locatie Apeldoorn en Zutphen
• Stichting Vérian
• Stichting Sutfene – locatie het Bastion
• Stichting Sensire
• Huisartsen Regio Apeldoorn en Zutphen e.o.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen? Neem dan contact op met ketencoördinator Marjan van Boven via m.van.boven@gelre.nl.
Vanuit Zorggroep Apeldoorn is gespecialiseerd verpleegkundige neurologie Anja van Brakel contactpersoon voor de CVA zorgketen. Zij is bereikbaar via neurologie.verpleegkundige@zgapeldoorn.nl.