Lettergrootte veranderen

Medewerkers aan zet

"Als OR-lid kan ik iets betekenen voor mijn collega's en de hele organisatie. We denken vanuit andere kaders waardoor de ondernemingsraad een waardevolle  bijdrage levert aan beleidsvorming."

Medewerkers hebben een stem in de beleidsontwikkeling. De Raad van Bestuur toetst nieuw beleid bij, overlegt met en laat zich adviseren door onze Ondernemingsraad.

De ondernemingsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers uit de organisatie. De bevoegdheden van de OR zijn geregeld in de WOR (wet op de ondernemingsraden).