Lettergrootte veranderen

Medezeggenschap

Beleid moet passen in de ontwikkelingen, maar ook bij de medewerkers en de cliënten in onze organisatie. We hechten dan ook veel waarde aan de mening en inbreng van onze medewerkers en cliënten.

Medewerkers hebben inspraak en een adviesfunctie in de vorm van de ondernemingsraad. De cliënten hebben een stem via de cliëntenraad.