Lettergrootte veranderen

Kwaliteitssysteem

Omdat wij kwaliteit en handelen naar afspraken erg belangrijk vinden, werken wij met een kwaliteitssysteem. In dit systeem zijn alle protocollen, procedures en formulieren vastgelegd en toegankelijk gemaakt via intranet. Ook op deze wijze werken wij aan kwaliteit.

Je vindt hier het kwaliteitsplan 2022 'Wat ervaart de client?'