Lettergrootte veranderen

Klachtenregeling cliënten

Wij hebben cliënttevredenheid hoog in ons vaandel staan, maar mocht u over de gang van zaken niet tevreden zijn, dan biedt onze klachtenregeling gelegenheid hiervoor een oplossing te vinden.

Voor de verkorte versie van de klachtenregeling verwijzen wij u naar het Informatieblad klachtenregeling.