Lettergrootte veranderen

Klachtenregeling cliënten

Bij Zorgroep Apeldoorn doet iedereen zijn best. Maar toch zal het niet altijd goed gaan, ook al streven we daar wel naar. Wij horen graag hoe u over onze zorg- en dienstverlening denkt. Wilt u iets kwijt, heeft u opmerkingen of heeft u ideeën ter verbetering?  Deel deze dan met de klachtenfunctionaris. Heeft u een compliment? Deel deze dan met de betreffende medewerkers!

Zorggroep Apeldoorn hecht grote waarde aan een zorgvuldige  wijze van omgaan met gevoelens van onvrede en klachten. Hiervan willen we leren en zo onze zorg-en dienstverlening verbeteren.

Bent u ergens niet tevreden over? Wij waarderen het wanneer u dit snel bespreekbaar maakt. Vaak neemt dit irritatie en misverstanden weg. Hoe eerder u dit bespreekt hoe sneller en beter er aan oplossingen gewerkt kan worden. U kunt dit bespreken met de medewerker die betrokken is bij uw klacht of met diens leidinggevende.

Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek met de medewerker? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Zij biedt u onpartijdige opvang, steun,  advies, informatie en bemiddeling als u een klacht heeft.  Komt er dan nog geen oplossing dan kunt u een klacht indienen. De klachtenfunctionaris  zal u informeren over de procedure.

Voor klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang) kunt u een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon.
Wanneer u als WLZ verzekerde aanvullende informatie nodig heeft of wanneer  u niet tevreden bent over de geboden zorg dan kunt u ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner WLZ via het zorgkantoor.

Contact klachtenfunctionaris
Anke van der Brug
Telefoon: 06 532 663 51
Mail: 
klachtenbemiddelaar@zgapeldoorn.nl
Brief: Klachtenfunctionaris Zorggroep Apeldoorn e.o., Postbus 313, 7300 AH Apeldoorn

Contact cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg
Daphne Penterman
Telefoon: 06 309 332 84
Mail:
daphnepenterman@zorgbelangcvp.nl

Contact clientondersteuning WLZ
Website: https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning

Zorggroep Apeldoorn is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg