Lettergrootte veranderen

Onderzoek naar cliëntwaardering

Resultaten cliëntwaarderingsonderzoek
Laatst bijgewerkt: 7 juli 2021

Binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) vinden wij het erg belangrijk om te horen wat de bewoner, revalidant en/of diens naaste van onze zorg- en dienstverlening vindt. Daarom vindt elk jaar, op iedere afdeling, een cliënttevredenheidsonderzoek plaats. De onderzoeken worden afgenomen door een onafhankelijke interviewer. De vragen die gesteld worden zijn afgestemd op wat de cliënt belangrijke onderwerpen vindt.
Per afdeling worden verbetermaatregelen afgesproken. De resultaten en verbetermaatregelen worden gecommuniceerd met bewoners, revalidanten en/of hun naasten en met de cliëntenraad.

Doel van cliënttevredenheidsonderzoeken
Met de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken kunnen wij continue onze zorg blijven verbeteren en onze zorg aan laten aansluiten op de wensen en behoeftes van de cliënt. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van zorg, richting onder andere potentiële cliënten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zorgverzekeraars.


Resultaten laatst gehouden interne cliëntwaarderingsonderzoeken 2019/2020


KLIK HIER voor de PDF.

* Psychogeriatrie is een afdeling voor mensen met dementie; Somatiek is een afdeling voor mensen lichamelijke beperkingen.