Lettergrootte veranderen

Onderzoek naar cliënten waardering

Met behulp van diverse methoden wordt binnen ZGA e.o. de mening en ervaring opgehaald van cliënten die binnen de organisatie verblijven. Zo worden op diverse manieren metingen uitgevoerd om tot inzicht te komen hoe de cliënt1 en zijn naasten over de zorg en welzijn die geleverd wordt in ZGA e.o. denkt. Naast deze metingen worden instrumenten ingezet om in contact met de cliënt te inventariseren hoe de cliënt de zorg beleeft. De uitkomsten hiervan zijn van grote waarde voor de kwaliteitsverbetering van ZGA e.o..

Het inventariseren van hoe de cliënt denkt over de door ons geleverde zorg is voor ZGA e.o. de meest waardevolle informatiebron. Immers, de cliënten zijn onze directe klanten. We hebben binnen ZGA e.o. te maken met een diverse populatie: revalidatie cliënten, cliënten met een somatische aandoening en cliënten met een psychogeriatrische achtergrond, cliënten die de dagactiviteiten bezoeken, etc. Het inventariseren van de meningen van de verschillende doelgroepen vraagt om een verschillende inhoud (het te beoordelen product is immers verschillend) en diverse methoden die elkaar aanvullen en versterken.

Realtime metingen

Daarnaast verrichten we tussentijds zelf ook realtime metingen en krijgen daardoor snel inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg. We kunnen dan meteen inspelen op eventuele klachten, waardoor we onze dienstverlening snel verder kunnen verbeteren.

Het succesverhaal van Zorggroep Apeldoorn | Nieuwsbrief oktober 2017

 

 

 

Leren en verbeteren

 

Van elkaar leren en daarmee de kwaliteit op allerlei gebied verbeteren, dat is de insteek van Zorggroep Apeldoorn.

 

"Wij willen vanuit een positieve insteek dat locaties zichzelf steeds verder verbeteren", aldus Chantal Herms, kwaliteitsfunctionaris van Zorggroep Apeldoorn.

 

 

Casus: Zorggroep Apeldoorn

"Het werkt aanstekelijk en de resultaten verbeteren aanzienlijk"

 

 

De ervaringen van Zorggroep Apeldoorn

Al vier jaar lang werkt Zorggroep Apeldoorn met de software van Opinionmeter. De succesfactoren die zij zien van het realtime meten en de integratie in hun organisatie zijn:

 

·     De intrinsieke motivatie ligt bij alle afdelingen hoog door de gebruikte methodiek.

·     De betrokkenheid vanuit alle lagen in de organisatie ligt hoog.

·     Ook de cliëntenraad doet actief mee in het proces.

·     Vragenlijsten worden regelmatig geëvalueerd.

 

Al deze aspecten, in combinatie met het realtime meten, zorgen er voor dat de zorggroep snel en goed kan inspelen op ontwikkelingen. Zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg of nieuwe eisen vanuit de zorgverzekeraar/zorgkantoor.

 

Blijven verbeteren

De positieve effecten van de 'leren en verbeteren' aanpak is goed terug te zien als resultaten uit verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.

 

Benchmark

De resultaten van alle onderzoeken worden gebundeld in een document dat een helicopterview geeft van de ontwikkelingen in de organisatie.

 

 

 

Start nu ook met meten op maat:

 

·     Binnen 2 weken van start

·     Vragen uit de CQ-index toegepast

·     Innovatieve uitstraling voor uw organisatie

 

 

Realtime meten: nu weten en écht verbeteren

 

 

Dé oplossing voor de CQ-index

De oplossing om de kwaliteit in de zorg te kunnen waarborgen is het realtime meten van cliëntwaardering en direct verbeteren. Met vragenlijsten die door de zorginstelling zelf zijn samengesteld, gebaseerd op hún kernwaarden, hún clientèle en hún zorg- en dienstverlening. Download onze whitepaper voor meer informatie over realtime meten.

 

 

Zorggroep Apeldoorn kan niet meer zonder realtime meten. Wanneer start u?Bel nu voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie

010 - 742 03 80

Of stuur een mail naar: sales@opinionmeter.nl

 

 

 

 

Opinionmeter Benelux BV | 010-7420380 | sales@opinionmeter.nl

LinkedIn  Facebook  YouTube