Lettergrootte veranderen

Kwaliteit voorop

U wilt zorg en behandeling van goede kwaliteit. Daarom heeft kwaliteit veel aandacht binnen onze organisatie. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en over het naleven van gemaakte afspraken. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de werkzaamheden op de verpleegafdelingen, maar bijvoorbeeld ook voor de keuken, de schoonmaakdienst en de administratie.

> Kwaliteitsjaarverslag 2020

Wij bewaken de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening op verschillende manieren:

Wij beschikken over het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Op www.kiesbeter.nl en www.igz.nl vindt u cliëntervaringen en actuele rapportages.