Lettergrootte veranderen

Zorg nodig?

Om in aanmerking te komen voor verschillende vormen van zorg zoals dagactiviteiten, verpleging en verzorging, thuiszorg of gespecialiseerde verzorging heeft u een indicatie nodig. Een indicatiebesluit bestaat uit:

  • Algemene cliëntgegevens 
  • De grondslag (bijv. somatisch) 
  • Geïndiceerde functies (bijv. verblijf en ondersteunende begeleiding) 
  • Omvang van de geïndiceerde zorg (in uren) 
  • Geldigheidsduur van de indicatie 
  • Het geïndiceerde zorgzwaartepakket (gebruikersgids ZZP)

Voor informatie en advies over voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg kunt u eveneens bij het CIZ terecht. U kunt daar tevens uw voorkeur voor een bepaalde instelling aangeven.

Let erop dat u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Klik hier voor meer informatie.

Veranderingen in de zorg

De zorg is in verandering. De website www.hoeverandertmijnzorg.nl geeft u zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

De veranderingen in de langdurige zorg roepen bij cliënten vragen op als: Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website www.hoeverandertmijnzorg.nl legt uit welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg. De website is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via (055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).