Lettergrootte veranderen

Zorg nodig?

Om in aanmerking te komen voor verschillende vormen van zorg zoals dagactiviteiten, verpleging en verzorging, thuiszorg of gespecialiseerde verzorging heeft u een indicatie nodig. Een indicatiebesluit bestaat uit:

  • Algemene cliëntgegevens 
  • De grondslag (bijv. somatisch) 
  • Geïndiceerde functies (bijv. verblijf en ondersteunende begeleiding) 
  • Omvang van de geïndiceerde zorg (in uren) 
  • Geldigheidsduur van de indicatie 
  • Het geïndiceerde zorgzwaartepakket

Voor informatie en advies over voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg kunt u eveneens bij het CIZ terecht. U kunt daar tevens uw voorkeur voor een bepaalde instelling aangeven.

Let erop dat u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Klik hier voor meer informatie.

Wettelijke regelingen

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl. Onze medewerkers zijn telefonisch te bereiken via (055) 549 52 49 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur).