Lettergrootte veranderen

Spelregels

Aan- afmelding voor een vereniging

 • Overleg met de Activiteiten Begeleider (AB’er) of Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er) of de vereniging, waarvan u lid wilt worden, passend voor u is.
 • U kunt, alvorens u lid wordt van een vereniging, één keer kosteloos deelnemen.
 • Geef uw keuze door aan de AB’er of EVV’er. Deze vermeldt uw keuze in het Zorgleefplan. U bepaalt, al dan niet samen met uw naastbetrokkene, voor hoeveel verenigingen u zich opgeeft.
 • De AB’er of EVV’er doet de aanmelding bij de vereniging(en) van uw keuze. Binnen 2 weken na aanmelding zal de verenigingsleiding contact met u opnemen.
 • Een vereniging kan starten als er minimaal tien leden zijn.
 • Een vereniging kan worden opgeheven als er minder dan zeven leden zijn. Mocht dit van toepassing zijn bij een vereniging waar u lid van bent dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Betaling contributie

 • De betaling van het lidmaatschap van een vereniging loopt via de cliënten administratie.
 • De verenigingsleider is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van uw lidmaatschap.
 • Het verenigingsjaar (tien maanden) loopt van September tot en met Juni. Er is een zomerstop in de maanden Juli en Augustus.
 • De betaling van de vereniging is per maand.
 • Mocht u geen lid willen worden van een vereniging en toch willen deelnemen dan kunt u per bijeenkomst betalen. U bent dan duurder uit ten opzichte van een abonnement en helaas kan deelname niet worden gegarandeerd.
 • Het opzeggen van een lidmaatschap is per maand vóór de eerste van de maand bij de AB’er of EVV’er.  De contributies van de verenigingen verschillen.


Voor familie en naastbetrokkenen

Bij deelname aan het amusementsprogramma van het UIT-bureau is ook één familielid of naastbetrokkene van harte welkom. Wil een cliënt meerdere familieleden of vrienden meenemen dan is er de mogelijkheid om een entreekaartje te kopen bij de receptie of het UIT-bureau.

Externe bezoekers, bijvoorbeeld wijkbewoners / meerdere mantelzorgers kunnen tegen vergoeding ook deelnemen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!
Telefoonnummer: 055 - 549 52 68
E-mail adres: UITbureau@zgapeldoorn.nl