Lettergrootte veranderen

Het UIT-bureau

ZGA e.o. biedt via het UIT-bureau diverse verenigingen en allerlei amusement aan in Casa Bonita, Het Zonnehuis en Randerode.

Voor iedereen
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Zo vindt meer ontmoeting plaats en kunnen cliënten nieuwe contacten  leggen met externen. 

Bij de verschillende programma's wordt rekening gehouden met onze cliënten en hun naastbetrokkenen, medewerkers en vrijwilligers. Maar ook met wijkbewoners en externe belangstellenden. 

Onze activiteiten bestaan uit:
1) Amusement
2) Evenementen
3) Verenigingen
4) UIT-stapjes
5) Spel-o-theek

Spelregels
Bij de spelregels vindt u belangrijke informatie over het aan- en afmelden, een maandelijks lidmaatschap en de kosten bij deelname.

Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op via 055 - 549 52 68 of uitbureau@zgapeldoorn.nl.